Resident Evil FR


RESIDENT EVIL 0

► Synopsis

Une ville américaine du Middle-West : Raccoon City.
Une île isolée et éloignée des côtes : Rockfort Island.
Une île qui allait devenir la seconde Raccoon City : Sheena Island.

Ces événements tragiques, qui semblent à priori ne pas être liés, suscitent toujours de nombreuses questions.
Certains pensent que l’organisation Umbrella est impliquée dans cette affaire.

On ignore cependant cependant comment cette organisation sans visage a vu le jour.
Quand a-t-elle été fondée…? Par qui ?
Comment le Virus-T a-t-il été créé ?

Le seul moyen de faire la lumière sur ces événements est de revenir au tout début…
AVANT « l’incident du manoir ».

L’équipe Bravo des S.T.A.R.S. partait enquêter dans les monts Arklay suite à d’étranges atrocités…
RESIDENT EVIL 0

► Crédits

JEU ORIGINAL (VERSION GAMECUBE)

▼ GAME ▼

Game Design : Takahiro Ushiroda, Takayoshi Miyake, Isamu Hara, Tomohiro Kida, Yasuhiro Itoge
Assistant Director : Yuki Furukawa
Original Game Design : Hideki Kamiya
Production Manager : Takeshi Taniguchi
Coordinators : Hidenori Fukukawa, Yodo Liu
Scenario Editors : Flagship, Noboru Sugimura, Hiromichi Nakamoto, Junichi Miyashita
Executive Advisor : Shinji Mikami
Promotional Producer : Hiroyuki Kobayashi
Producer : Tatsuya Minami
Director : Kōji Oda

▼ Program ▼

Program Supervisor : Shuichiro Chiboshi
Main Programmer : Yoshifumi Hirao
System Programmers : Tomohiro Ueda, Hiroyoshi Iwasaki
Character Programmers : Tsutomu Kobayashi, Yoshitaro Honjo
Creature Programmers : Masayoshi Itoh, Hideo Matsumoto, Mitsutaka Emori
Map Programmers : Masao Ue, Tsukasa Murakami
Demo Programmers : Tatsuya Kitabayashi, Masao Ue
Sub-screen Programmers : Hideo Matsumoto, Yoshitaro Honjo, Tsukasa Murakami
Effect Programmer : Mitsutaka Emori
Maintenance : Yuichi Oumi
Software Support : Masamitsu Kobayashi

▼ Background ▼

Background Graphic Supervisor : Koichi Minami
Background Graphic Director : Hiroshi Kasajima
Background Graphic Designers : Satoru Hirano, Hirotaka Moriyama, Kiyoshi Haradai, Eri Inoue, Yuya Okada, Motohisa Tominaga, Ryuji Tamura, Makiko Nihari, Jianpimg Qiu, Chenhao Xu, Yan Huang, Sheng Xu, Haining Zhang, Ying Chen, Hairongu Tang, Hu Jun, Etsuko Hirose
Shadow Mapping : Gentaro Sakai
Background Sketch Artists : Ryu Noguchi, Mitsuru Hirota
Background Artist : Toshiaki Mori (Shinkiro)
Title Logo Designed By : Naoki Katakai, Shigeomi Okamura
Title Screen Designed By : Naoki Yoshikawa

▼ Model / Design ▼

Model & Motion Design Director : Kenichi Ueda
Character Model Artists : Koji Ishida, Shin Yuasa, Gen Kobayashi, Toru Nakazawa, Kenichirō Yoshimura, Yoshinori Matsushita
Character Animators : Yoshio Misaki, Toru Yamashita, Yuki Yanagimoto, Shoji Hamada, Tomokazu Kadoue, Kenichiro Hatada, Yoshiaki Utazu, Takashi Itai, Hiroki Motoshiromizu, Shintaro Takaramoto, Yoshiaki Naemura
2D Item Design : Kiyosei Nishikawa, Masayuki Moritomo
Object Design : Toshiyuki Kanno, Yuichi Matsuda, Norie Shoji, Sayaka Miza, Lei Ning, Hu Jun
Hi-end Character Model Art : Naru Omori, Takamasa Yamada, Yasuyuki Takagi
Creature Sketch Artist : Satoshi Nakai
Creature Artist : Yoshihiro Ohno
Character Artists : Toshiaki Mori (Shinkiro), Shinsuke Komaki

▼ Effect ▼

Effect Supervisor : Yūsuke Hashimoto
Effect Director : Masaki Tokuda
Effect Designers : Gō Yoshida, Gen Sato, Hironobu Nakano, Hideaki Tanaka, Akira Masuda, Shinya Kawane

▼ Real-Time Demo ▼

Real-Time Demo Supervisor : Shinji Utsunomiya
Face Modeling & Facial Direction : Yoshiaki Hirabayashi
Real-Time Demo Creators : Kunihiko Tsuda, Motoki Tuji, Shohei Konno, Norihito Ueno, Masaki Furutani, Satoru Furutani
Tool Creators : Ryuta Takahashi, Atsutoshi Murata, Miyuki Yamamura

▼ Sound ▼

Sound Director : Ichiro Kohmoto
Sound Editors : Ryoue Takagi, Riyou Kinugasa, Shingo Kataoka
Music Composed By : Seiko Kobuchi
Supported By : Tomohiro Masuda
Sound Assistant : Madoka Ohashi
Vocal : Kengo
Strings : Kayo Izato, Tomoko Morie, Ikuko Nadagi, Miki Ikeuchi, Satoe Mori, Kumiko Hayashi

▼ CG Movie 1st Unit – ROBOT ▼

CG Movie Producer : Mikitaka Kurasawa
Director of Photography : Satoshi Maeda
Art Director : Hiroyuki Hayashi
CG Technical Director : Ikuo Nishii
Gun Advisor : Kenichi Imazeki
Assistant Director : Masatoshi Kurakata
Production Manager : Taroh Torii

▼ Computer Graphics Crew – Shirogumi Inc. ▼

Animation Supervisor : Yōichi Ogawa
CG Directors : Makoto Hanafusa, Ryuichi Yagi
Sequence Directors : Akira Iwamoto, Yoshiki Shimahara
Sets & Props Artists : Manabu Koike, Yuriko Sera
CG Designers : Tadashi Takeuchi, Tomohiro Kawamura, Takeyuki Suzuki, Yoshihiro Komori, Gō Torii, Masashi Kunugi, Shinji Tanaka
System Engineer : Ryūji Sugiyama

▼ Computer Graphics Crew – Digital Frontier Inc. ▼

Producer : Hidenori Ueki
CG Producer : Yusaku Toyoshima
CG Director : Atsushi Doi
CG Assistant Director : Hideaki Maegawa
Art Director : Hiroyuki Hayashida
CG Designers : Nobutaka Emoto, Kazuyuki Endo, Mototsugu Endo, Sachiko Okada, Yasuhiro Otsuka, Ayako Kuroda, Keisuke Sakoh, Naoki Satoh, Jitsuhisa Shibata, Mio Tagiri, Yoichiro Tajiri, Tetsuya Nozawa, Ryo Horibe, Yoichi Mouri
Motion Capture Supervisor : Kenji Tanaka
Software Engineer : Tadahiko Kurachi
Production Secretary : Ai Kikuchi
Production Manager : Chikako Tanaka

▼ Computer Graphics Crew – Polygon Pictures ▼

Producer : Shuzo Shiota
CG Supervisor : Koichi Noguchi
Modeling Supervisors : Hideaki Watanabe, Megumi Sonda
Animation Supervisor : Koji Ito
Sequence Supervisors : Takashi Nagasaki, Toshio Ohashi, Yuko Okumura
Character Setup : Takayuki Kondo, Tetsuya Ishii, Yoichi Kaiya
CGI Artists : Tomoyuki Sato, Makiko Handa, Daisuke Miyagawa, Yoko Otani, Hitomi Tajima, Yoshimitsu Saito, Wakako Makari, Natsuko Kisaki, Takeshi Yagi
Texture Painters : Ayako Hayashi, Kuniaki Saito
Editors : Tadahiro Yoshihira, Kazunari Hoshino
Software Engineer : Keiichi Kameda
Production Managers : Sola Park, Shinya Fukumoto

▼ Computer Graphics Crew – Sasahatagumi ▼

Producer : Masashi Sakamoto
CG Director : Kazuya Sasahara
Layout Artists : Yuki Nakamura, Naomichi Kobayashi
CG Designers : Tomohisa Ishikawa, Natsuo Oshima, Yoichiro Kiyota, Shinji Tsutsumi, Kazuki Amenomiya

▼ Computer Graphics Crew – Links Digiworks Inc. ▼

Producer : Takashi Fukumoto
CGI Supervisor : Taku Kimura
Sequence Supervisors : Yuichiro Mouri, Yūichi Itō
Technical Supervisor : Tsuyoshi Kobori
CGI Animators : Shinji Imai, Yasuhiro Kawakami, Isao Nanba
CGI Modeler : Akira Taguchi

▼ Computer Graphics Crew – Live Company Ltd. ▼

CG Director : Hiromitsu Kohsaka
Sets & Props Artists : Hirotaka Yoshida, Sei Ito
Chief CG Designer : Akifumi Ogino
CG Designers : Rumi Takeuchi, Hajime Hidaka, Akiko Saitou, Hiroyuki Mitomo

▼ Computer Graphics Crew – Jet Studio ▼

CG Designers : Tomonori Kubokawa, Satoshi Mochizuki, Atsushi Inoue

▼ Computer Graphics Crew – es cg works ▼

CG Designers : Ei Satō, Takashi Saito, Tetsu Sekiguchi, Mitsuo Tosaka

▼ Computer Graphics Crew – ROBOT ▼

CG Director : Akira Nakashizuka

▼ Motion Capture Crew ▼

Actors for Ending Movie : Asumi Miwa, Takashi Ito
Actors : Hiroko Harada, Hiromi Shinjo, Misako Nagashima, Yoshimitsu Tada, Kazuyuki Okayama, Ayumi Mizuto, Norihito Miyazaki, Jitsuke Abe
Action Directors : Sho Tagaya (Phoenix), Hideo Saito (Number One Promotion Inc.)
Action Advisor : Kohichi Sugisaki (The Mighty Gang Actors Office)
Assistant Director : Hideo Mizumura

▼ Image Studio 109, Inc. ▼

Motion Capture Producer : Yusuke Aoki
Motion Engineers : Yoshiya Nagata, Hiroyuki Ishiguro, Hiroyuki Motai, Ryouta Tokuyama, Chiharu Suzuki

▼ Griot Inc. / Studio Ibuki ▼

Technical Director : Tetsue Kawano
Chief Motion Designer : Sakura Munakata
Motion Designers : Ken Hatsuumi, Takahiro Mashimo, Shintaro Seki, Kim Tae Yul

▼ Links Digiworks Sakuratei ▼

Motion Capture Producer : Kazuhisa Nishimura
Motion Capture Supervisor : Ryuichi Yamada
Motion Capture Operators : Shigeru Ohata, Shigeaki Nunokawa
Motion Editor : Masaaki Murakami

▼ SFX Crew ▼

Model Maker (Raccoon Forest) : Hiroshi Wada
Director of Photography : Jun Suganami (Shirogumi Inc.)
Assistant Cameraman : Oshiaki Kimura (Shirogumi Inc.)
Special Effects : Makoto Fujimoto (Locut)

▼ Post Production Crew – Image AspectZ ▼

Inferno Artist : Masaki Takehisa
Inferno Operator : Masaya Nagayama

▼ Sound Crew ▼

CG Movie Sound Director : Mikitaka Kurasawa
CG Movie Music Director : Makoto Yamaguchi (Tounds)
Composer (Ending Movie) : Hiroshi Yokota (Zounds)
Violin : Tsuyoshi Watanabe
Sound Mixer : Jun Nakamura
Dialogue Editor : Hitoshi Tsurumaki
Sound Effects :Kenji Shibasaki (Arqebuse)

▼ CG Movie 2nd Unit ▼

CG Movie Producer : Fujio Hirai
CG Movie Director : Tomoya Yasuda
CG Movie Sub-Director : Toru Hamano
CG Movie Staffs : Ippei Yamamoto, Atsuo Fujimoto, Daisuke Nobori, Kosei Tanimura, Naoki Taji

▼ Motion Capture ▼

Motion Capture Director : Makoto Tsuji
Motion Capture Supervisors : Masashi Imanaka, Katsumi Aoki
Motion Capture Operator : Masamitsu Kobayashi
Motion Capture Coordinator : Kenji Hata
Motion Actors : Kenji Hata, Kiyo Yoshizawa, Tatsuhito Shirokihara, Mutsumi Kawamukai
Assistant : Hiroyuki Senda

▼ Face Motion Actor ▼

Motion Actors : Miyuki Nakatsu, Nobuhiko Matsunae

▼ Localization ▼

FMV & Localization Advisor : Shinsaku Ohara
Text Translation : Takuya Shiraiwa, Manabu Takemura
Voice Recording Provided By : GenAzea Inc.
Voice Producer : Erik Suzuki
Voice Directors : Susan Hart, Al Lee
Sound Engineer : George Flores
Studio : Of Sound Mind Inc.
Talents : Anthony Tullo, Cyrus Lane, David Webster, Ian Downie, James Arnold, James Kee, Lyon Smith, Marcia Brackett, Natasha Martina, Richard Waugh, Riva Dipaola, Stanley Mwalawanda, Steve Kishewitsch, Tim Grimes

▼ Marketing ▼

Japanese Package Designed By : Shinichiro Komizu, Masako Honma
Japanese Manual Designed By : Shinichiro Komizu
Illustration Designed By : Naru Omori
Video Editors : Hiroyuki Irie, Naoto Satou, Hiroyuki Higashiura
Publicity : Daisuke Sasaki, Ryōsuke Hagiwara

▼ Test Players ▼

Test Players : Masayasu Mukai, Masayuki Okazoe, Masahito Yasunami, Toshimichi Kishiwaki, Tomokazu Kudo, Takayuki Takada, Kenji Miyanishi, Hiroomi Miyata, Mitsuru Higuchi, Masato Nanba, Nobuo Ueda, Yōsuke Satō, Keita Nakajima, Asuka Koba, Hidekazu Kano, Masako Sogo, Takeshi Kawasaki, Gouki Ono, Miyuki Nagasawa, Tomoki Masuyama, Naoki Sugimoto, Nobuhiro Koyama, Chika Sugahara, Narutoshi Kohno, Yoshinori Nagai, Satoshi Sumiya, Shogyoku Gen, Tsutomu Nishida

▼ Special Thanks ▼

Special Thanks : Atsushi Nishino, Masaaki Noda (Raku-Sha), Ayumi Kambara, Masatsugu Shinohara, Hideaki Katagiri, Shigeyoshi Kobayashi, Hideki Shiojiri, Takuji Mishima, Hironobu Takeshita, Tomohiko Saitoh, Kaori Funakoshi, Yosuke Yamagata, Kimio Yamazoe, Yuichiro Hiraki, Kiyomi Kaneko, Kouji Nakajima, Kōta Fukamachi, Kenichi Hashimoto, Masayuki Fukumoto, Ben Judd, Rick Blanco

▼ Cooperation Company ▼

Cooperation Companies : Flagship, GenAzba, Neuron-Age, Rescuers, ROBOT, Polygon Pictures, Links DigiWorks Inc., Jet Studio, Image Studio 109, Imagica, NTT Media Lab, Tose Software, All Capcom Staff

▼ Capcom Entertainment, Inc. ▼

Manual Design : Hanshaw Ink & Image
Marketing : Todd Thorson, Sean Mylett, Bonnie Scott, Robert Johnson, Nathan Williams
Creative Services : Jennifer Deauville, Marion Clifford
Package Design : Michiko Morita Wang, Jamie Gibson
Translation : Ben Judd
Public Relations : Melinda Mongelluzzo, Matt Atwood, Carrie Root
Special Thanks To : Tom Shiraiwa, Bill Gardner, Robert Lindsey, Customer Service


Date de sortie : USA 12/11/2002 France 07/03/2003 Japon 21/11/2003
Titre original : BIOHAZARD 0™
Éditeur/Developpeur : CAPCOM CO.© et Flagship© (Scénario)
Concepteurs : Kouji Oda (Directeur) et Tatsuya Minami (Producteur).
Distribué par : CAPCOM CO.©
Existe sur : Gamecube™ et Wii™.
– HD Remaster –
Date de sortie : 19/01/2016
Existe sur : PC™, PS3™, PS4™, Xbox 360™, Xbox One™ et Switch™.